Press "Enter" to skip to content

Categorie: Nieuws

Doorbraak in strijd tegen Diabetes type I

Aan de universiteit van Bristol zou er een doorbraak zijn gevonden die diverse aandoeningen waaronder MS en ook Diabetes Type I zou moeten kunnen ongedaan maken. Wetenschappers claimen namelijk dat ze er een manier gevonden hebben om de slechte cellen in ons lichaam die de goede als het ware vernietigen te veranderen.

Op bovenstaande manier zouden de cellen ons lichaam beschermen tegen diverse aandoeningen. Professor David Wraight spreekt alvast van een zeer belangrijke doorbraak en claimt dat het op deze manier perfect mogelijk wordt om deze aandoeningen het hoofd te bieden.

Patiënten die lijden aan een bepaalde aandoening zoals MS of Diabetes Type I zouden op die manier niet langer medicatie moeten nemen om hun immuunsysteem te onderdrukken. Dergelijke medicatie kan namelijk een grote invloed hebben op het menselijk lichaam en wordt dan ook gelinkt aan de ontwikkeling van diverse tumoren. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd!

Snellere opsporing van diabetes door nieuw project

De Vlaamse Overheid heeft samen met de Diabetesliga beslist om een grootschalig project op te starten dat een snelle opsporing van prediabetes mogelijk moet maken. Algemeen wordt aangenomen dat er in België maar liefst 300.000 mensen met deze aandoening te maken hebben zonder dat ze het zelf weten. Prediabetes kan worden vastgesteld door licht verhoogde bloedwaarden en hoewel er geen symptomen aan verbonden zijn kan de aandoening ook deze fase reeds schade aanbrengen aan met name het hart, de bloedvaten, de nieren en zenuwen. Het mag bijgevolg duidelijk zijn dat het erg belangrijk is om de aandoening ook in deze fase op te sporen en te behandelen. Door een juiste behandeling en een aangepaste levensstijl kan de ziekte in het merendeel van de gevallen in deze fase immers worden stopgezet.

Het zijn de steden Sint-Truiden en Gent die uitverkoren zijn en waar dit project bijgevolg zal plaatsvinden. Er wordt een lijst opgemaakt met mogelijke personen die tot de risicogroep behoren. Er wordt wat dat betreft dan ook vooral gekeken naar ouderlingen vanaf de leeftijd van 50 jaar die te kampen hebben met symptomen zoals een verhoogde bloeddruk en / of overgewicht. Zij zullen stuk voor stuk een vragenlijst krijgen voorgeschoteld. Op basis van de antwoorden die worden gegeven zal een bepaalde score berekend worden. Mensen die een hoge score halen hebben een grote kans dat ze te maken hebben met prediabetes. Het zal aan de persoon dan ook worden aangeraden om meteen diens bloed te laten controleren.

Zenuwschade in voeten bij diabetes opsporen met Neuropad

Mensen die lijden aan suikerziekte of diabetes lopen een verhoogd risico op zenuwschade. Deze schade komt in de meeste gevallen voor aan de voeten omdat ze niet tijdig worden opgemerkt. Kleine wondjes kunnen relatief eenvoudig en vaak onopgemerkt uitgroeien tot heuse zweren en infecties. In het geval van suikerziektepatiënten zijn deze zeer moeilijk te behandelen omdat de bloedstroom naar de voeten relatief beperkt is.

In bepaalde extreme gevallen dient er door artsen te worden overgegaan tot het amputeren van de voet. Dergelijke drastische ingrepen kunnen in de nabije toekomst waarschijnlijk definitief tot het verleden behoren. De zogenaamde Neuropad maakt het namelijk mogelijk voor patiënten die lijden aan suikerziekte of diabetes om zelf te controleren of ze gevaar lopen of niet.

Diabetes verhoogt kans op borst- en darmkanker

De Nederlandse arts-onderzoeker Kirstin De Bruijn heeft op het European Cancer Congress in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam een analyse uit de doeken gedaan waaruit moet blijken dat patiënten met diabetes een verhoogde kans lopen om borst- en darmkanker te krijgen. Daarnaast zou men eveneens over een grotere kans beschikken om aan de ziekte te overlijden. De vaststelling is in principe niet nieuw. Eerder werden reeds onderzoeken voorgesteld waaruit een verband aan het licht kwam tussen diabetes en kanker. Het was toen echter nog gissen naar de type kankers en daar zou nu dus meer duidelijkheid over bestaan.

De Bruijn is werkzaam als onderzoeker voor het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en analyseerde samen met haar collega’s gegevens van maar liefst 1,9 miljoen patiënten die lijden aan borst- of darmkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2007 en 2012. De cijfers die het onderzoek naar buiten brengt zijn verontrustend. Het onderzoek stelt namelijk dat mensen die lijden aan suikerziekte zomaar 23 procent meer risico lopen om borstkanker te krijgen. Daarnaast zou men 38 procent meer kans hebben om aan de ziekte te overlijden in vergelijking met mensen die niet aan diabetes lijden. Wat darmkanker betreft zijn de cijfers nog verontrustender. De kans om darmkanker te krijgen zou bij suikerziektepatiënten immers 26 procent hoger liggen. De kans om er aan te overlijden zou dan weer 30 procent hoger liggen.

De onderzoekers hopen dat naar aanleiding van deze cijfers er (nog) meer aandacht wordt geschonken aan de ziekte die ieder jaar opnieuw bij heel veel mensen wordt vastgesteld.

Zwangerschapsdiabetes komt steeds vaker voor

In het dossier over zwangerschapsdiabetes welke op deze website terug te vinden is hebben we aangegeven dat zwangerschapsdiabetes vrij zeldzaam is. In de krant De Standaard stellen enkele artsen nu echter dat het aantal gevallen van zwangerschapsdiabetes de voorbije jaren aanzienlijk is toegenomen. De toename van het aantal gevallen van zwangerschapsdiabetes zou deels te wijten zijn aan de stijgende cijfers in verband met zwaarlijvigheid.

De cijfers geven inmiddels aan dat zwangerschapsdiabetes lang niet meer zo zeldzaam is als in eerste instantie werd gedacht. Naar verwachting zouden maar liefst 10 procent van de zwangere vrouwen te maken krijgen met een vorm van suikerziekte. Lange tijd was het onduidelijk hoe deze vorm van diabetes tot stand kwam, maar volgens een diabetologe van het UZ Leuven zou deze (deels) tot stand komen door hormonen die geproduceerd worden door de moederkoek. Het is belangrijk dat zwangerschapsdiabetes door een arts wordt vastgesteld en wordt opgevolgd. Zwangerschapsdiabetes kan namelijk voor problemen zorgen tijdens de zwangerschap. Daarnaast kan deze vorm van suikerziekte ook schadelijk zijn voor de baby.

Binnen het UZ van Leuven test naar verwachting ongeveer 4 procent van de zwangere vrouwen positief op zwangerschapsdiabetes. In Brussel zou dat aantal zomaar op ongeveer 10 procent liggen. Exactere cijfers kunnen tot dusver nog niet worden voorgelegd. Wel lijkt het voor de artsen alvast vast te staan dat het aantal gevallen van zwangerschapsdiabetes aanzienlijk stijgt en dat die stijging toch wel grotendeels te wijten valt aan de stijgende gevallen van obesitas. Het is nog steeds niet uitgesloten dat ook genetische oorzaken een bijdrage kunnen leveren aan het risico dat iemand loopt om suikerziekte te krijgen.

Een jaar geleden heeft de Diabetes Liga aangegeven aan de vereniging van gynaecologen en de huisartsen om zwangere vrouwen in hun eerste trimester steeds te controleren op de verschillende vormen van diabetes. Helaas moet worden vastgesteld dat lang niet iedere arts zich aan deze goede raad houdt en dat ondanks het belang dat er aan verbonden is. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn, zwangere vrouwen doen er steeds goed aan om aandachtig te zijn voor de symptomen van zwangerschapsdiabetes.

Lees het dossier over zwangerschapsdiabetes op onze website voor meer informatie.