Press "Enter" to skip to content

Diabetes verhoogt kans op borst- en darmkanker

De Nederlandse arts-onderzoeker Kirstin De Bruijn heeft op het European Cancer Congress in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam een analyse uit de doeken gedaan waaruit moet blijken dat patiënten met diabetes een verhoogde kans lopen om borst- en darmkanker te krijgen. Daarnaast zou men eveneens over een grotere kans beschikken om aan de ziekte te overlijden. De vaststelling is in principe niet nieuw. Eerder werden reeds onderzoeken voorgesteld waaruit een verband aan het licht kwam tussen diabetes en kanker. Het was toen echter nog gissen naar de type kankers en daar zou nu dus meer duidelijkheid over bestaan.

De Bruijn is werkzaam als onderzoeker voor het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en analyseerde samen met haar collega’s gegevens van maar liefst 1,9 miljoen patiënten die lijden aan borst- of darmkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2007 en 2012. De cijfers die het onderzoek naar buiten brengt zijn verontrustend. Het onderzoek stelt namelijk dat mensen die lijden aan suikerziekte zomaar 23 procent meer risico lopen om borstkanker te krijgen. Daarnaast zou men 38 procent meer kans hebben om aan de ziekte te overlijden in vergelijking met mensen die niet aan diabetes lijden. Wat darmkanker betreft zijn de cijfers nog verontrustender. De kans om darmkanker te krijgen zou bij suikerziektepatiënten immers 26 procent hoger liggen. De kans om er aan te overlijden zou dan weer 30 procent hoger liggen.

De onderzoekers hopen dat naar aanleiding van deze cijfers er (nog) meer aandacht wordt geschonken aan de ziekte die ieder jaar opnieuw bij heel veel mensen wordt vastgesteld.