Press "Enter" to skip to content

Tag: kinderen

Suikerziekte bij kinderen

Het wordt vaak onderschat, maar suikerziekte type 1 is één van de vaakst voorkomende chronische ziektes bij kinderen. Mensen denken nog steeds erg vaak dat diabetes of suikerziekte alleen maar oudere mensen treft, maar dat is absoluut niet correct. Sterker nog, diabetes type 1 komt het vaakst voor bij jonge mensen die in ieder geval de leeftijd van 40 jaar nog niet hebben bereikt. Suikerziekte bij kinderen mag dan ook zeker en vast niet over het hoofd gezien worden en het wordt aangeraden aan ouders om steeds aandachtig te zijn voor de symptomen die verder in dit artikel worden beschreven. Denk je dat je kind leidt aan suikerziekte type 1 dan is het in ieder geval belangrijk om zo snel mogelijk een arts te raadplegen.

Hoe ontstaat suikerziekte type 1 bij kinderen?

Vooraleer we verder ingaan op de symptomen die verbonden zijn aan suikerziekte type 1 bij kinderen gaan we eerst even kijken hoe deze aandoening precies ontstaat. Deze vorm van suikerziekte ontstaat door een stoornis in de producerende cellen van de alvleesklier of pancreas. Hierdoor wordt onvoldoende insuline aangemaakt waardoor er teveel glucose achter blijft in ons bloed met alle vervelende gevolgen van dien. Insuline is namelijk een stof die er voor moet zorgen dat de glucose in ons bloed wordt omgezet in energie. Kinderen kunnen op verschillende manieren diabetes type 1 krijgen. In eerste instantie kunnen ze dit bijvoorbeeld krijgen doordat er in hun lichaam specifieke antistoffen worden aangetroffen. Deze stoffen vernietigen de cellen in de eilandjes van Langerhans waardoor de insulineproductie wordt belemmerd. Het is verder ook belangrijk om er rekening mee te houden dat ook een erfelijke aanleg een niet onbelangrijke rol kan spelen. Wanneer de mama bijvoorbeeld kampt met diabetes type 1 heeft het kind 1 à 2 procent extra risico om ook met deze aandoening te maken te krijgen. Heeft de papa diabetes type 1, dan ligt het risico zelfs drie keer zo hoog. Tot slot kan ook overgewicht een duidelijke aanleiding zijn voor deze aandoening.Symptomen suikerziekte type 1 bij kinderen

Het is bij diabetes type 1 zeer belangrijk om er rekening mee te houden dat de aandoening zich in sneltempo kan ontwikkelen. Dat wil zeggen dat ook de symptomen van deze aandoening erg snel de kop opsteken. Het gevaar gaat vooral schuil in de leeftijd waarop het kind in kwestie de eerste klachten ontwikkelt. De symptomen kunnen zowel opduiken bij peuters en kleuters als bij kinderen die reeds een oudere leeftijd hebben bereikt. Het is hoe dan ook zeer belangrijk om hier aandachtig voor te zijn, want het is in het belang van het kind dat er zo snel mogelijk met een aangepaste behandeling wordt gestart. Over het algemeen zijn er een aantal symptomen waar je aandacht voor dient te zijn. Denk daarbij aan vaak plassen, een constant en erg dorstig gevoel, ook ’s nachts, veel meer drinken dan normaal, vermageren zonder dat daar een echte aanleiding voor te vinden is en ook een onverklaarbare en aanhoudende vermoeidheid kan wijzen op suikerziekte type 1. Het is verder belangrijk om er nog rekening mee te houden dat de intensiteit van de symptomen vaak sterk afhankelijk is van de duur van de diabetes. Wanneer ernstigere symptomen de kop opsteken kan dat dan ook wijzen op een langer bestaande diabetes. In dat geval genezen wonden bijvoorbeeld slecht of helemaal niet, wordt het gezichtsvermogen aangetast, steeds terugkomende urine- en huidinfecties tot slot kriebelingen of een verminderd gevoel in de voeten.

Suikerziekte type 1 bij kinderen vaststellen

Het spreekt voor zich dat bepaalde symptomen zoals bijvoorbeeld een aanhoudende vermoeidheid ook kunnen wijzen op andere aandoeningen. Het is vooral wanneer een combinatie van de aangehaalde symptomen voorkomt dat er in de richting van diabetes type 1 gedacht moet worden. Bij twijfel is het hoe dan ook altijd aan te raden om een arts te contacteren. Wanneer je kind met diabetes type 1 te maken heeft is het namelijk erg belangrijk dat er zo snel mogelijk met een passende behandeling kan worden gestart. Contacteer dan ook altijd een dokter waarna deze de uiteindelijke diagnose kan stellen.