Press "Enter" to skip to content

Tag: suikerziekte

Diabetische voet

Wanneer diabetes zich in een ver gevorderd stadion bevindt is één van de belangrijkste symptomen een slechte genezing van wonden. Kenmerkend voor deze aandoening is daarbij dat de meeste wonden ontstaan op de voeten waardoor er sprake is van een diabetische voet. Het is zeer belangrijk om hier voldoende aandacht aan te spenderen, maar chronische wonden die al dan niet ontsteken kunnen er voor zorgen dat soms ingrijpende maatregelen nodig zijn. In het slechtste gevoel dient de voet zelfs geamputeerd te worden. Het is voor mensen met suikerziekte niet altijd duidelijk dat ze sneller wonden aan de voet oplopen. Ze spenderen er vaak geen of te weinig aandacht aan waardoor het probleem blijft aanslepen en de kans heeft om erger te worden. Ben je op zoek naar meer informatie over een diabetische voet, dan vertellen we je daar graag alles over in dit artikel.

Hoe ontstaat een diabetische voet?

Kenmerkend voor mensen die lijden aan suikerziekte is dat de aantasting van de zenuwen er voor zorgt dat het gevoel in tenen, voeten en benen af neemt. Het is bijgevolg niet meer dan normaal dat wonden niet meer zo snel worden opgemerkt en bijgevolg ook niet meteen behandeld worden. Toch is dat zeer belangrijk. Van zodra een wonde chronisch wordt kan deze immers gaan infecteren met alle mogelijke gevolgen van dien. In bepaalde gevallen zijn de bloedvaten aangetast waardoor de genezing niet meer zo snel of zelfs helemaal niet plaatsvindt. De bestaande wonden kunnen hierdoor in geen tijd aanzienlijk verergeren waardoor in bepaalde gevallen zoals in de inleiding reeds aangegeven een amputatie niet kan worden uitgesloten. Het mag duidelijk zijn, wanneer je vaak terugkerende en vooral aanhoudende wonden aan de voet vaststelt kan het geen kwaad om even op controle te gaan bij je huisarts.

Een diabetische voet voorkomen, kan het?

Net omdat een diabetische voet één van de bekendste kenmerken is van suikerziekte wordt er veelal de vraag gesteld of het mogelijk is om dit symptoom te voorkomen of niet. Met zekerheid voorkomen is bijzonder lastig, maar wat je wel altijd kan doen is goed preventief werken. Een goede algemene voetverzorging en voldoende aandacht aan je voeten schenken kan er voor zorgen dat de ontwikkeling van wonden geen of slechts een beperkte kans krijgt. Let wel, om het risico op het ontstaan van een diabetische voet volledig tegen te gaan is het aan te raden om ook de suikerwaarde zo optimaal mogelijk te houden. Alleen een goede voetverzorging is dan ook niet voldoende.

Wat is een charcot voet?

Een charcot voet wordt vaak in één adem genoemd met een diabetische voet, maar toch is er een belangrijk verschil. Bij een diabetische voet gaat het namelijk over het ontstaan van wonden aan de voeten. Bij een charcot voet is dat niet het geval. In dit geval storten als het ware een aantal botten in onze voeten plots in. Het gevolg daarvan is dat er ernstige vormafwijkingen kunnen voorkomen. Bijgevolg spreekt het voor zich dat het lopen niet alleen aanzienlijk zal worden bemoeilijkt, daarnaast zal het ook nog eens een behoorlijke inspanning vergen om gepaste schoenen te vinden. Let wel, beide symptomen kunnen wel samen voorkomen. Ook mensen met een charcot voet kunnen met andere woorden slecht of niet genezende wonden ontwikkelen op de voeten.

Zenuwschade in voeten bij diabetes opsporen met Neuropad

Mensen die lijden aan suikerziekte of diabetes lopen een verhoogd risico op zenuwschade. Deze schade komt in de meeste gevallen voor aan de voeten omdat ze niet tijdig worden opgemerkt. Kleine wondjes kunnen relatief eenvoudig en vaak onopgemerkt uitgroeien tot heuse zweren en infecties. In het geval van suikerziektepatiënten zijn deze zeer moeilijk te behandelen omdat de bloedstroom naar de voeten relatief beperkt is.

In bepaalde extreme gevallen dient er door artsen te worden overgegaan tot het amputeren van de voet. Dergelijke drastische ingrepen kunnen in de nabije toekomst waarschijnlijk definitief tot het verleden behoren. De zogenaamde Neuropad maakt het namelijk mogelijk voor patiënten die lijden aan suikerziekte of diabetes om zelf te controleren of ze gevaar lopen of niet.

Symptomen suikerziekte

Het probleem met verschillen ziektes is vaak dat ze over symptomen beschikken die eveneens gelinkt kunnen worden aan andere ziektes. Dat maakt de vaststelling er van vaak behoorlijk lastig en dat is bij suikerziekte niet anders. In principe bestaat er een vrij specifieke lijst met symptomen die gelinkt kunnen worden aan diabetes, maar de symptomen kunnen ook gelinkt worden aan andere ziektes. Daarnaast kunnen de symptomen afhankelijk zijn van het type suikerziekte waarmee u te maken heeft. Zwangere vrouwen die tijdens hun zwangerschap symptomen van suikerziekte vertonen hoeven vaak niet meteen het ergste te denken. Het is bijvoorbeeld perfect mogelijk dat de vorm van diabetes gelinkt is aan de zwangerschap zelf. In de meeste gevallen verdwijnen de symptomen dan na de bevalling. Wilt u graag meer weten over de verschillende symptomen van suikerziekte of diabetes? Lees dan snel even dit artikel!Symptomen suikerziekte type 1

Laat ons in eerste instantie even kijken naar de symptomen van suikerziekte type 1. Door de jaren heen zijn heel veel onderzoeken gevoerd naar de symptomen die de kop opsteken bij suikerziekte en op basis van de resultaten van die onderzoeken werden lijsten opgesteld met de vaakst voorkomende symptomen. Er werd bijvoorbeeld vastgesteld dat de meeste patiënten die lijden aan suikerziekte te maken hebben met een droge mond. Het gevolg is dat men veel moet drinken en ook vaak gaat plassen, zelfs ’s nachts. Daarnaast duiken ook regelmatig problemen met de ogen op. Mensen die suikerziekte hebben, hebben vaak de grootste moeite met hun zicht. Ook gewichtsverlies en een chronische vermoeidheid zijn factoren die erg vaak terugkomen bij suikerziekte. Tot slot is een typisch kenmerk voor suikerziekte wonden die slecht of soms zelfs helemaal niet genezen. Ook jeuk kan een kenmerk zijn van suikerziekte. Zoals u ziet zijn er heel veel symptomen die kunnen aangeven dat u te maken heeft met suikerziekte type 1. Omwille van het algemene karakter van de symptomen wordt het vooral aangeraden om aandachtig te zijn wanneer er een combinatie van symptomen de kop opsteekt.

Symptomen suikerziekte type 2

Over de symptomen van suikerziekte 2 is raar maar waar bijzonder weinig bekend. Deze vorm van suikerziekte wordt door veel medische professionals vaak als minder erg bestempeld, maar de symptomen zijn over het algemeen hetzelfde. Ook bij patiënten die lijden aan diabetes type 2 worden bijvoorbeeld vaak problemen aan de ogen vastgesteld net als een droge mond en chronische vermoeidheid. Het wordt daarom ook in het geval van diabetes type 2 steeds aangeraden om rekening te houden met de symptomen die kenmerkend zijn voor suikerziekte type 1.Symptomen zwangerschapsdiabetes

Voor zwangerschapsdiabetes geldt eigenlijk hetzelfde als voor suikerziekte type 2. De symptomen zijn nagenoeg gelijk aan die van suikerziekte type 1, alleen is het bij zwangerschapsdiabetes zo dat de symptomen na de bevalling doorgaans even snel terug verdwijnen als ze zijn gekomen. Het is tot op vandaag onduidelijk wat er precies aan de basis ligt van deze vorm van suikerziekte. Wel wordt aangenomen dat erfelijkheid een bepaalde rol kan spelen en dat ook de leeftijd en zwaarlijvigheid een factor kan zijn om rekening mee te houden bij deze vorm van suikerziekte. Hoe dan ook, zwangerschapsdiabetes is nog steeds behoorlijk zeldzaam, maar toch wordt steeds aangeraden om tijdens een zwangerschap aandachtig te zijn voor de symptomen van suikerziekte. Een goede opvolging zowel tijdens als na de zwangerschap is in dit geval immers zeer belangrijk.

Suikerziekte Dieet

Mensen die lijden aan suikerziekte zijn verplicht om een speciaal dieet te volgen. We noemen dit dieet heel toepasselijk het suikerziekte of diabetes dieet. Eigenlijk is de term dieet in deze niet echt op haar plaats. Patiënten die lijden aan suikerziekte mogen namelijk in principe alles eten, alleen moeten ze er voor zorgen dat suikers zoveel mogelijk over de dag worden verdeeld. Mensen met een normaal voedingspatroon krijgen op bepaalde momenten erg veel suikers binnen. Dat is geen probleem omdat die suikers perfect afgebroken kunnen worden. Bij suikerziekte patiënten is dat niet het geval. Bij hun is het dus van groot belang dat er wordt getracht om grote hoeveelheden suiker zoveel mogelijk te vermijden, zeker wanneer ze op één bepaald tijdstip in het lichaam komen. Het verspreiden van suikers zorgt er voor dat deze eenvoudiger afgebroken kunnen worden terwijl de hoeveelheid steeds beperkt blijft. Meer weten over het suikerziekte dieet? Lees dan snel even dit artikel!

Eet gezond

De eerste richtlijn die geldt voor ieder dieet en dus ook voor het suikerziekte dieet is gezond eten. Veel mensen eten vaak, zonder dat ze het zelf beseffen erg slecht. Tijdsdruk is de belangrijkste reden waarom mensen niet meer de moeite nemen om zelf gezond te koken. Men heeft bijvoorbeeld een druk werk of men heeft thuis te weinig tijd om nog zelf te koken. Toch is zelf koken nog steeds de sleutel tot een gezonde maaltijd. Maak zelf groenten klaar, bak zelf uw vlees en maak vooral zelf uw sauzen. Probeer daarbij steeds niet teveel vet te gebruiken en volg het advies welke door uw arts en / of diëtist werd gegeven. Door een gezonde levensstijl aan te houden zult u zich hoe dan ook altijd beter in uw vel voelen en u verkleint de kans op potentiële complicaties op lange termijn aanzienlijk. Heeft u last van suikerziekte? Eet dan zeker gezond en u legt de basis voor een betere, gezondere levensstijl die u helpt de ziekte geen terrein te laten winnen.Vermijd snoep of eten met veel suiker

Zoals in de inleiding reeds aangegeven is het voor mensen met suikerziekte vooral van belang dat ze niet op één en hetzelfde moment teveel slechte suikers binnen krijgen. Het spreekt daarom voor zich dat u er goed aan doet om bepaalde soorten voeding te verbannen. Denk hierbij aan snoep,  koeken of andere type voeding die beschikt over veel suikers. Als het goed is heeft u reeds contact gezocht met een diëtiste die u perfect kan zeggen wat u zonder probleem wel of niet kunt eten. Hoe dan ook, er zijn niet veel zaken die u als suikerziekte patiënt niet mag eten, maar we kunnen alleen maar aanraden om snoep en koeken zoveel mogelijk te vermijden.

Twee stukken fruit per dag

Het is in het geval van diabetes steeds belangrijk om niet teveel in één keer te eten. Verdeel uw maaltijden daarom over de dag en hou de drie hoofdmaaltijden aan. Daarnaast wordt het aangeraden om drie, gezonde (!) en kleine tussendoortjes te eten. Ook twee stukken fruit eten per dag is belangrijk in het geval van een suikerziekte dieet. Twijfelt u of er zaken zijn die u beter niet zou eten? Probeer dan altijd na te gaan of ze gezond zijn of niet. Het is bij een suikervrij dieet bijvoorbeeld geen enkel probleem om vlees te eten, alleen gaat het in deze vooral over mager vlees zoals kip. Ook vis is bij een suikervrij dieet geen probleem. Een diëtist kan indien u dat wenst steeds een dieet op maat opstellen zodat u perfect weet waar u zich moet aan houden.

Suikerziekte test

We proberen er op deze website steeds zoveel mogelijk op te hameren dat het enorm belangrijk is dat suikerziekte zo vroeg mogelijk wordt vastgesteld. Veel mensen gaan er nog steeds vanuit dat men verplicht is om suikerziekte in eerste instantie te laten vaststellen door een arts. Dat kan natuurlijk perfect, maar wanneer u denkt symptomen te hebben die duiden op suikerziekte is het eveneens mogelijk om zelf de test te doen. Er zijn verschillende suikerziekte tests op de markt terug te vinden die u probleemloos thuis kunt uitvoeren. Uiteraard kunt u er voor kiezen om gebruik te maken van de online suikerziekte tests, maar deze baseren zich uitsluitend op de informatie die u verstrekt. Denk hierbij aan uw gewicht en uw lengte, maar ook aan uw buikomtrek en uw levenswijze. Beter is het echter om te kiezen voor een echte test. Deze suikerziekte test is in staat om suikerziekte in een vroeg stadium op te sporen waardoor u meteen met een gepaste behandeling kunt starten. We vertellen u in dit artikel graag meer over de verschillende suikerziekte tests die tegenwoordig op de markt terug te vinden zijn.Online suikerziekte test

Om te beginnen is er de online suikerziekte test. Deze test is eenvoudig zelf uit te voeren en probeert de kans zo concreet mogelijk in te schatten dat u op een zeker ogenblik te maken zult krijgen met suikerziekte. Deze test bestaat uitsluitend uit het beantwoorden van verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking tot uw gewicht, uw lengte, maar ook uw levensstijl wordt deels onder de loep genomen. Op basis van alle informatie die wordt verstrekt wordt vervolgens een poging gedaan om in te schatten hoe groot (of hoe klein) uw risico op suikerziekte precies is. De online suikerziekte test is in principe zeker en vast interessant om eens te doorlopen wanneer u, uw risico op suikerziekte wil proberen in te schatten, maar toch raden we u aan om niet alleen op de resultaten van deze test verder te gaan. In dat geval kan de Test Point Thuistest Diabetes test een mooie aanvulling vormen op de test die u via het internet reeds heeft uitgevoerd. We vertellen u hieronder graag meer over deze handige thuistest.

Test Point Thuistest Diabetes

De Test Point Thuistest Diabetes is een handige test die u gewoon via het internet kunt bestellen (klik hier om deze test te bestellen). De Test Point Thuistest Diabetes is een betrouwbare test die door middel van een simpele vingerprik reeds in een vroeg stadium kan aangeven of er afwijkende glucosewaarden waargenomen worden of niet. In amper 60 seconden tijd geeft de test u aan of u een verhoogt risico loopt of niet. Is dat het geval en doet u de test tijdig, dan is men reeds van begin af aan in staat om uw suikerziekte goed te behandelen. Hierdoor wordt de kans op complicaties aanzienlijk beperkt en dat is natuurlijk bijzonder belangrijk. Denkt u met andere woorden dat u de symptomen van suikerziekte heeft? Voer dan zeker en vast deze test uit en voorkom heel wat slapeloze nachten. Voor amper 12,95 euro kunt u deze test nu in huis halen, dus voor de kostprijs hoeft u het zeker en vast ook niet te doen!

Suikerziekte klachten

Het probleem met heel veel ziektes is dat ze over heel algemene kenmerken beschikken. Helaas is dat bij suikerziekte ook het geval. Daarnaast zijn de klachten vaak zo beperkt dat de persoon in kwestie er geen idee van heeft dat hij met de ziekte te maken heeft. Het komt dan ook bijzonder vaak voor dat mensen reeds jarenlang aan suikerziekte lijden vooraleer ze de klachten echt grondig laten onderzoeken. Toch is het belangrijk dat de vaststelling zo snel mogelijk kan gebeuren.

Op deze manier kan er meteen op de ziekte worden ingespeeld en kan er worden getracht om de symptomen zoveel mogelijk weg te werken. Het spreekt voor zich dat er op deze manier meteen ook voor wordt gezorgd dat mogelijke complicaties geen mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Het is op deze website al vaak aangehaald, maar het is erg belangrijk dat de vaststelling van suikerziekte zo snel mogelijk kan plaatsvinden. Probeer dan ook steeds zoveel mogelijk aandachtig te zijn voor de klachten die we in dit artikel aanhalen.Klachten suikerziekte type 1

Zoals in de inleiding reeds aangegeven is het zo dat suikerziekte zich kan kenmerken door een groot aantal klachten. Veel van deze klachten zijn op zich ook niet zo erg, maar zijn wel behoorlijk vervelend. Eén van de vaakst voorkomende klachten is bijvoorbeeld een droge mond. Dit zorgt er voor dat patiënten die lijden aan suikerziekte vaak erg veel drinken en bijgevolg ook frequent moeten plassen. Vaak gebeurt dit ook ’s nachts waardoor mensen die lijden aan suikerziekte doorgaans ook te kampen hebben met vermoeidheid. Andere klachten die vaak voorkomen zijn verstopping, jeuk en wonden die slecht genezen. Tot slot krijgen mensen die lijden aan diabetes vaak te maken met aanzienlijk gewichtsverlies en hebben ze over het algemeen ook altijd problemen met het zicht. Dit zijn de vaakst voorkomende klachten bij Diabetes type 1.

Klachten suikerziekte type 2

In tegenstelling tot bij suikerziekte type 1 zijn de symptomen van suikerziekte type 2 niet concreet bekend. Onderzoek heeft verschillende mogelijke symptomen aan het licht gebracht, maar geen enkele van de symptomen is concreet bewezen. Over het algemeen wordt omwille van deze reden aangeraden om met dezelfde symptomen als bij suikerziekte type 1 rekening te houden. Twijfelt u of u al dan niet met suikerziekte te maken heeft? Contacteer dan zeker en vast een arts en laat de symptomen onderzoeken.Complicaties ten gevolge van suikerziekte

Mensen die lijden aan suikerziekte kunnen op een zeker ogenblik te maken krijgen met aanzienlijke complicaties. Deze complicaties duiken doorgaans pas op na vele jaren, maar het wordt toch steeds aangeraden om er aandachtig voor te zijn. Mogelijke complicaties ten gevolge van suikerziekte zijn bijvoorbeeld aandoeningen aan de ogen of aan de nieren, maar ook hart- en vaatziekten kunnen een gevolg zijn net als verzwering van de voeten. In de meeste gevallen duiken deze complicaties gelukkig niet op wanneer de diabetes op gepaste wijze wordt behandeld. Ook dit toont nogmaals aan hoe belangrijk het is dat suikerziekte tijdig wordt vastgesteld en op een gepaste manier wordt behandeld.

Wat is suikerziekte?

Suikerziekte is één van die ziektes waar heel veel foutieve verhalen over zijn ontstaan. Mensen die de naam suikerziekte horen denken immers vaak dat het lichaam een tekort heeft aan suikers. Dat is niet correct, in tegendeel. Suikerziekte is de benaming van een ziekte waarbij juist teveel suiker in het bloed voorkomt. Een ander misverstand is dat suikerziekte steeds wordt veroorzaakt bij mensen die veel teveel suiker eten. Ook dat is niet correct. Suikerziekte is een ziekte waarbij er sprake is van een lichamelijke afwijking waardoor een bepaald hormoon, beter bekend als insuline, niet of slechts in sterk beperkte mate kan worden aangemaakt. Dit hormoon zorgt voor de opname van suiker uit ons bloed. Functioneert het hormoon niet op een correcte manier, dan blijft het suiker in overtollige mate aanwezig in ons bloed met alle gevolgen van dien. Wilt u graag meer weten over wat suikerziekte specifiek is? Lees dan zeker en vast even dit artikel!

Suikerziekte type 1

Om te beginnen moeten we u vertellen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen twee verschillende type suikerziektes. Beide ziektes worden heel toepasselijk gewoon suikerziekte type 1 en suikerziekte type 2 genoemd. Het eerste type suikerziekte staat er om bekend voornamelijk voor te komen bij jonge mensen. De ziekte treedt op door een fout in het afweersysteem waarbij de cellen in ons lichaam die insuline moeten produceren worden vernietigd. Hierdoor is de alvleesklier niet langer (of niet) in staat om insuline te produceren. De productie van insuline in ons lichaam is belangrijk. Dit hormoon moet er immers voor zorgen dat er (voldoende) suiker uit ons bloed wordt opgehaald. Alleen op die manier kan het lichaam op een correcte manier functioneren en wordt de kans op allerhande aandoeningen verkleint. Wanneer de cellen worden afgebroken is dat dus niet mogelijk waarna suikerziekte type 1 kan worden vastgesteld.Suikerziekte type 2

Suikerziekte type 2 kent uiteraard sterke gelijkenissen met type 1, maar toch zijn er ook een aantal zaken die anders zijn aan deze aandoening. Suikerziekte type 2 wordt namelijk niet zelden aanzien als een ouderdomskwaal. Veel mensen die nooit eerder last hebben gehad van suikerziekte krijgen op oudere leeftijd met suikerziekte type 2 te maken. In dit geval produceert de alvleesklier wel nog steeds insuline, alleen is de dosis die wordt geproduceerd onvoldoende om de nodige hoeveelheid suiker uit het bloed te halen. Opvallend is wel dat deze vorm van suikerziekte de laatste jaren steeds vaker ook de kop opsteekt bij jongere mensen. Wat precies aan de basis ligt van deze aandoening is eigenlijk niet bekend. Verschillende onderzoeken hebben een (beperkte) link weten te leggen met erfelijkheid, maar dat staat nog niet vast.

Leven met suikerziekte

Niemand krijgt graag te horen dat hij of zij lijdt aan een bepaalde ziekte. Toch hoeft suikerziekte op zich geen groot probleem te zijn, althans niet wanneer u het op gepaste wijze behandelt en rekening houdt met het advies van uw behandelende arts. Feit is namelijk dat suikerziekte een aandoening is die bij een correcte behandeling slechts een zeer beperkte impact heeft op de levenskwaliteit en levensduur van de patiënt. Door aandachtig de richtlijnen i.v.m. suikerziekte te volgen kunt u een uiterst kwalitatief leven leiden terwijl er doorgaans niet moet worden ingeboet op vlak van levensduur. Het is hoe dan ook zoals u kunt lezen perfect mogelijk om te leven met suikerziekte.

Suikerziekte type 1

Van de twee verschillende soorten suikerziektes die er bestaan wordt suikerziekte type 1 doorgaans aanzien als de “ergste” vorm. De realiteit is echter anders. Beide types van suikerziekte kenmerken zich door eenzelfde “gevaar”. Wel is het zo dat er een verschil zit in de aard van de suikerziekte. Bij suikerziekte type 1 kan er bijvoorbeeld worden vastgesteld dat de ziekte vooral jonge mensen raakt. De ziekte wordt daarbij veroorzaakt door een fout in het afweersysteem waardoor de cellen die insuline aanmaken in het lichaam worden vernietigd. Dat is een probleem omdat daardoor onze alvleesklier het hormoon niet meer kan produceren. Het gevolg is dat het suiker in ons bloed zich ophoopt met alle bekende gevolgen van dien. Bent u op zoek naar meer informatie over suikerziekte type 1? Lees dan zeker en vast even de informatie die terug te vinden is in dit artikel.

Verschil tussen suikerziekte type 1 en 2

Suikerziekte type 1 is zoals gezegd een vorm van suikerziekte die vooral wordt vastgesteld bij jonge mensen. Het verschil tussen beide types gaat deels schuil in de mate waarin het lichaam nog in staat is om insuline te produceren. Bij suikerziekte type 1 wordt er niets geproduceerd terwijl dat bij suikerziekte type 2 over het algemeen wel het geval is. De hoeveelheid die wordt geproduceerd bij diabetes type 2 is echter steeds ontoereikend waardoor het lichaam niet in staat is om de nodige hoeveelheid suiker uit het bloed weg te werken. Hoe dan ook, in beide gevallen zal de persoon die lijdt aan suikerziekte rekening moeten houden met het feit dat hij zijn of haar levensstijl zal moeten aanpassen. Wat dat betreft is er eigenlijk geen verschil tussen suikerziekte type 1 en type 2.Symptomen suikerziekte type 1

De symptomen van suikerziekte type 1 worden omschreven als eenvoudig te herkennen. Onderzoek dat door de jaren heen werd uitgevoerd heeft tot in detail aangetoond welke mogelijke symptomen er bij deze ziekte kunnen optreden. Wanneer u één van deze symptomen heeft hoeft u echter nog niet meteen in paniek te slaan. Veel van de symptomen die gelinkt worden aan suikerziekte zijn vrij algemeen waardoor ze eveneens kunnen voorkomen bij andere aandoeningen of ongemakken die slechts een tijdelijke aard hebben. Hoe dan ook, de symptomen die gelinkt zijn aan suikerziekte type 1 zijn:

» Frequente en terugkerende jeuk
» Erg veel drinken en vaak moeten plassen (waarbij er vaak ook ’s nachts wordt opgestaan)
» Een droge mond
» Wonden die niet of nauwelijks genezen
» Slecht zicht. Mensen die te maken hebben met suikerziekte zien niet goed of hebben een wazig beeld voor ogen.
» Gewichtsverlies. Niet zelden vallen mensen die last hebben van suikerziekte flink af.

Risico’s suikerziekte type 1

Wanneer uw behandelende arts suikerziekte type 1 vaststelt dient u er rekening mee te houden dat dit naar de toekomst toe enkele risico’s met zich meebrengt. Suikerziekte is echter geen gevaarlijke ziekte. Wanneer u de raad van uw behandelende arts stipt opvolgt en u, uw levensstijl deels afstemt op de ziekte kunt u een perfect kwalitatief en lang leven leiden. Negeert u het feit dat u suikerziekte heeft, dan dient u met een aantal mogelijks vervelende gevolgen rekening te houden. Aan suikerziekte type 1 en 2 zijn immers verschillende mogelijke gevolgen verbonden. We zetten ze even voor u op een rijtje:

» Suikerziekte kan op middellange tot lange termijn oogaandoeningen veroorzaken
» Suikerziekte kan aan de basis liggen van tal van hart- en vaatziekten
» Mensen die lijden aan suikerziekte hebben vaak problemen met de nieren
» Mogelijks kan een verzwering van de voet optreden waarbij in zeldzame gevallen een amputatie dient te worden uitgevoerdSuikerziekte type 1 behandelen

Het spreekt voor zich dat niemand bovenstaande complicaties graag leest. Daarom is het van het grootste belang dat u er voor zorgt dat uw suikerziekte wordt behandeld. Neem contact op met een arts en vraag hem met welke zaken u vanaf heden rekening dient te houden. Door met deze factoren rekening te houden kunt u er voor zorgen dat de impact van suikerziekte op uw levensstandaard zo beperkt mogelijk blijft.

Suikerziekte type 2

Zoals u ongetwijfeld reeds op onze homepagina heeft gelezen bestaan er eigenlijk twee verschillende soorten suikerziekte. We onderscheiden de beide types door ze de toepasselijke namen suikerziekte type 1 en suikerziekte type 2 te geven. Suikerziekte type 2 werd lange tijd onterecht aanzien als een mildere vorm van suikerziekte. Dat had alles te maken met het feit dat er bij deze ziekte wel nog steeds insuline wordt aangemaakt. De hoeveelheid insuline is echter niet voldoende om het overtollige suiker tijdig uit het bloed weg te werken waardoor er zich toch nog een teveel aan suiker in het bloed bevindt. Suikerziekte type 2 werd vroeger vaak omschreven als ouderdomsdiabetes, maar de voorbije jaren kon worden vastgesteld dat steeds meer jonge mensen met deze ziekte in aanraking komen. Bent u op zoek naar gedetailleerde informatie over suikerziekte type 2? We vertellen er u in dit artikel graag meer over.

Suikerziekte type 2 symptomen

Veel mensen lijden aan suikerziekte type 2 terwijl ze vaak helemaal niet weten dat ze met de ziekte te maken hebben. Het is daarom vooral belangrijk om aandachtig te zijn voor bepaalde symptomen. De volgende symptomen zouden mogelijks kunnen wijzen op suikerziekte type 2:

» Vaak dorst hebben en tevens ook vaak moeten plassen
» Oververmoeidheid
» Gevoelige ogen waarbij er vaak sprake is van een beperkt of slecht zicht
» Wondjes op het lichaam die slecht of helemaal niet genezen
» Kortademigheid
» Last van de benen. Mensen met suikerziekte klagen vaak van krampen of andere pijnen in voeten en benen.
» Steeds terugkomende infecties. De blaasontsteking is hier een bekend voorbeeld van.Suikerziekte type 2 en erfelijkheid

Het is bij suikerziekte type 1 niet bewezen dat erfelijkheid een rol zou spelen bij het krijgen van de ziekte. Dat is wel het geval bij suikerziekte type 2. Daar speelt erfelijkheid zeker en vast een belangrijke rol in waardoor het is aangewezen voor mensen met deze vorm van suikerziekte in de familie om zich jaarlijks te laten controleren. Eigenlijk kunt u dit reeds laten doen op jonge leeftijd, maar over het algemeen wordt het vooral aangeraden wanneer de persoon in kwestie reeds de leeftijd van 50 jaar of ouder heeft bereikt en lijdt aan overgewicht. Ook personen die geneesmiddelen tegen een verhoogde bloeddruk nemen doen er goed aan om een dergelijk preventief onderzoek te ondergaan. Tot slot geldt hetzelfde voor vrouwen die tijdens hun zwangerschap te maken hebben gekregen met zwangerschapsdiabetes.

Leven met suikerziekte type 2

Uiteraard hoort niemand graag dat men lijdt aan een bepaalde ziekte en dat is voor suikerziekte type 2 niet anders. Hoewel dit uiteraard volkomen normaal is, is er eigenlijk geen reden tot paniek. Mensen kunnen perfect leven met suikerziekte type 2 en hoeven de kwaliteit van hun leven eigenlijk helemaal niet terug te schroeven. Wel is het zo dat u zult moeten leren leven met de ziekte en rekening zult moeten houden met een aantal factoren. Hoe dan ook, suikerziekte type 2 hoeft zoals gezegd de levenskwaliteit absoluut niet negatief te beïnvloeden. Hetzelfde geldt eveneens voor de levensduur van de persoon in kwestie.