Press "Enter" to skip to content

Tag: suikerziekte klachten

Suikerziekte klachten

Het probleem met heel veel ziektes is dat ze over heel algemene kenmerken beschikken. Helaas is dat bij suikerziekte ook het geval. Daarnaast zijn de klachten vaak zo beperkt dat de persoon in kwestie er geen idee van heeft dat hij met de ziekte te maken heeft. Het komt dan ook bijzonder vaak voor dat mensen reeds jarenlang aan suikerziekte lijden vooraleer ze de klachten echt grondig laten onderzoeken. Toch is het belangrijk dat de vaststelling zo snel mogelijk kan gebeuren.

Op deze manier kan er meteen op de ziekte worden ingespeeld en kan er worden getracht om de symptomen zoveel mogelijk weg te werken. Het spreekt voor zich dat er op deze manier meteen ook voor wordt gezorgd dat mogelijke complicaties geen mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. Het is op deze website al vaak aangehaald, maar het is erg belangrijk dat de vaststelling van suikerziekte zo snel mogelijk kan plaatsvinden. Probeer dan ook steeds zoveel mogelijk aandachtig te zijn voor de klachten die we in dit artikel aanhalen.Klachten suikerziekte type 1

Zoals in de inleiding reeds aangegeven is het zo dat suikerziekte zich kan kenmerken door een groot aantal klachten. Veel van deze klachten zijn op zich ook niet zo erg, maar zijn wel behoorlijk vervelend. Eén van de vaakst voorkomende klachten is bijvoorbeeld een droge mond. Dit zorgt er voor dat patiënten die lijden aan suikerziekte vaak erg veel drinken en bijgevolg ook frequent moeten plassen. Vaak gebeurt dit ook ’s nachts waardoor mensen die lijden aan suikerziekte doorgaans ook te kampen hebben met vermoeidheid. Andere klachten die vaak voorkomen zijn verstopping, jeuk en wonden die slecht genezen. Tot slot krijgen mensen die lijden aan diabetes vaak te maken met aanzienlijk gewichtsverlies en hebben ze over het algemeen ook altijd problemen met het zicht. Dit zijn de vaakst voorkomende klachten bij Diabetes type 1.

Klachten suikerziekte type 2

In tegenstelling tot bij suikerziekte type 1 zijn de symptomen van suikerziekte type 2 niet concreet bekend. Onderzoek heeft verschillende mogelijke symptomen aan het licht gebracht, maar geen enkele van de symptomen is concreet bewezen. Over het algemeen wordt omwille van deze reden aangeraden om met dezelfde symptomen als bij suikerziekte type 1 rekening te houden. Twijfelt u of u al dan niet met suikerziekte te maken heeft? Contacteer dan zeker en vast een arts en laat de symptomen onderzoeken.Complicaties ten gevolge van suikerziekte

Mensen die lijden aan suikerziekte kunnen op een zeker ogenblik te maken krijgen met aanzienlijke complicaties. Deze complicaties duiken doorgaans pas op na vele jaren, maar het wordt toch steeds aangeraden om er aandachtig voor te zijn. Mogelijke complicaties ten gevolge van suikerziekte zijn bijvoorbeeld aandoeningen aan de ogen of aan de nieren, maar ook hart- en vaatziekten kunnen een gevolg zijn net als verzwering van de voeten. In de meeste gevallen duiken deze complicaties gelukkig niet op wanneer de diabetes op gepaste wijze wordt behandeld. Ook dit toont nogmaals aan hoe belangrijk het is dat suikerziekte tijdig wordt vastgesteld en op een gepaste manier wordt behandeld.