Press "Enter" to skip to content

Tag: diabetes

Doorbraak in strijd tegen Diabetes type I

Aan de universiteit van Bristol zou er een doorbraak zijn gevonden die diverse aandoeningen waaronder MS en ook Diabetes Type I zou moeten kunnen ongedaan maken. Wetenschappers claimen namelijk dat ze er een manier gevonden hebben om de slechte cellen in ons lichaam die de goede als het ware vernietigen te veranderen.

Op bovenstaande manier zouden de cellen ons lichaam beschermen tegen diverse aandoeningen. Professor David Wraight spreekt alvast van een zeer belangrijke doorbraak en claimt dat het op deze manier perfect mogelijk wordt om deze aandoeningen het hoofd te bieden.

Patiënten die lijden aan een bepaalde aandoening zoals MS of Diabetes Type I zouden op die manier niet langer medicatie moeten nemen om hun immuunsysteem te onderdrukken. Dergelijke medicatie kan namelijk een grote invloed hebben op het menselijk lichaam en wordt dan ook gelinkt aan de ontwikkeling van diverse tumoren. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd!

Diabetes dieet

Mensen die te maken krijgen met een vorm van diabetes zien opeens misschien niet hun volledige leven, maar toch op z’n minst hun eetgewoonten aanzienlijk veranderen. Het is voor mensen die lijden aan suikerziekte of diabetes dan ook bijzonder belangrijk om er voor te kiezen om maaltijden te eten die arm zijn aan suikers en vetten. Alleen op deze manier zorg je er voor dat het glucoselevel in je bloed op pijl wordt gehouden en voorkom je een gevaar voor je gezondheid. Het mag in ieder geval duidelijk zijn, heb je te maken met een bepaalde vorm van suikerziekte of diabetes, dan kunnen we je alleen maar aanraden om gebruik te maken van een zogenaamd diabetes dieet. Alleen op deze manier zorg je er namelijk voor dat de gevaren die suikerziekte met zich meebreng tot in de puntjes worden gesmoord. Meer weten? Aarzel dan niet langer, lees snel verder en ontdek alles over de mogelijkheden die het diabetes dieet met zich meebrengt.

Snellere opsporing van diabetes door nieuw project

De Vlaamse Overheid heeft samen met de Diabetesliga beslist om een grootschalig project op te starten dat een snelle opsporing van prediabetes mogelijk moet maken. Algemeen wordt aangenomen dat er in België maar liefst 300.000 mensen met deze aandoening te maken hebben zonder dat ze het zelf weten. Prediabetes kan worden vastgesteld door licht verhoogde bloedwaarden en hoewel er geen symptomen aan verbonden zijn kan de aandoening ook deze fase reeds schade aanbrengen aan met name het hart, de bloedvaten, de nieren en zenuwen. Het mag bijgevolg duidelijk zijn dat het erg belangrijk is om de aandoening ook in deze fase op te sporen en te behandelen. Door een juiste behandeling en een aangepaste levensstijl kan de ziekte in het merendeel van de gevallen in deze fase immers worden stopgezet.

Het zijn de steden Sint-Truiden en Gent die uitverkoren zijn en waar dit project bijgevolg zal plaatsvinden. Er wordt een lijst opgemaakt met mogelijke personen die tot de risicogroep behoren. Er wordt wat dat betreft dan ook vooral gekeken naar ouderlingen vanaf de leeftijd van 50 jaar die te kampen hebben met symptomen zoals een verhoogde bloeddruk en / of overgewicht. Zij zullen stuk voor stuk een vragenlijst krijgen voorgeschoteld. Op basis van de antwoorden die worden gegeven zal een bepaalde score berekend worden. Mensen die een hoge score halen hebben een grote kans dat ze te maken hebben met prediabetes. Het zal aan de persoon dan ook worden aangeraden om meteen diens bloed te laten controleren.

Diabetische voet

Wanneer diabetes zich in een ver gevorderd stadion bevindt is één van de belangrijkste symptomen een slechte genezing van wonden. Kenmerkend voor deze aandoening is daarbij dat de meeste wonden ontstaan op de voeten waardoor er sprake is van een diabetische voet. Het is zeer belangrijk om hier voldoende aandacht aan te spenderen, maar chronische wonden die al dan niet ontsteken kunnen er voor zorgen dat soms ingrijpende maatregelen nodig zijn. In het slechtste gevoel dient de voet zelfs geamputeerd te worden. Het is voor mensen met suikerziekte niet altijd duidelijk dat ze sneller wonden aan de voet oplopen. Ze spenderen er vaak geen of te weinig aandacht aan waardoor het probleem blijft aanslepen en de kans heeft om erger te worden. Ben je op zoek naar meer informatie over een diabetische voet, dan vertellen we je daar graag alles over in dit artikel.

Hoe ontstaat een diabetische voet?

Kenmerkend voor mensen die lijden aan suikerziekte is dat de aantasting van de zenuwen er voor zorgt dat het gevoel in tenen, voeten en benen af neemt. Het is bijgevolg niet meer dan normaal dat wonden niet meer zo snel worden opgemerkt en bijgevolg ook niet meteen behandeld worden. Toch is dat zeer belangrijk. Van zodra een wonde chronisch wordt kan deze immers gaan infecteren met alle mogelijke gevolgen van dien. In bepaalde gevallen zijn de bloedvaten aangetast waardoor de genezing niet meer zo snel of zelfs helemaal niet plaatsvindt. De bestaande wonden kunnen hierdoor in geen tijd aanzienlijk verergeren waardoor in bepaalde gevallen zoals in de inleiding reeds aangegeven een amputatie niet kan worden uitgesloten. Het mag duidelijk zijn, wanneer je vaak terugkerende en vooral aanhoudende wonden aan de voet vaststelt kan het geen kwaad om even op controle te gaan bij je huisarts.

Een diabetische voet voorkomen, kan het?

Net omdat een diabetische voet één van de bekendste kenmerken is van suikerziekte wordt er veelal de vraag gesteld of het mogelijk is om dit symptoom te voorkomen of niet. Met zekerheid voorkomen is bijzonder lastig, maar wat je wel altijd kan doen is goed preventief werken. Een goede algemene voetverzorging en voldoende aandacht aan je voeten schenken kan er voor zorgen dat de ontwikkeling van wonden geen of slechts een beperkte kans krijgt. Let wel, om het risico op het ontstaan van een diabetische voet volledig tegen te gaan is het aan te raden om ook de suikerwaarde zo optimaal mogelijk te houden. Alleen een goede voetverzorging is dan ook niet voldoende.

Wat is een charcot voet?

Een charcot voet wordt vaak in één adem genoemd met een diabetische voet, maar toch is er een belangrijk verschil. Bij een diabetische voet gaat het namelijk over het ontstaan van wonden aan de voeten. Bij een charcot voet is dat niet het geval. In dit geval storten als het ware een aantal botten in onze voeten plots in. Het gevolg daarvan is dat er ernstige vormafwijkingen kunnen voorkomen. Bijgevolg spreekt het voor zich dat het lopen niet alleen aanzienlijk zal worden bemoeilijkt, daarnaast zal het ook nog eens een behoorlijke inspanning vergen om gepaste schoenen te vinden. Let wel, beide symptomen kunnen wel samen voorkomen. Ook mensen met een charcot voet kunnen met andere woorden slecht of niet genezende wonden ontwikkelen op de voeten.

Zenuwschade in voeten bij diabetes opsporen met Neuropad

Mensen die lijden aan suikerziekte of diabetes lopen een verhoogd risico op zenuwschade. Deze schade komt in de meeste gevallen voor aan de voeten omdat ze niet tijdig worden opgemerkt. Kleine wondjes kunnen relatief eenvoudig en vaak onopgemerkt uitgroeien tot heuse zweren en infecties. In het geval van suikerziektepatiënten zijn deze zeer moeilijk te behandelen omdat de bloedstroom naar de voeten relatief beperkt is.

In bepaalde extreme gevallen dient er door artsen te worden overgegaan tot het amputeren van de voet. Dergelijke drastische ingrepen kunnen in de nabije toekomst waarschijnlijk definitief tot het verleden behoren. De zogenaamde Neuropad maakt het namelijk mogelijk voor patiënten die lijden aan suikerziekte of diabetes om zelf te controleren of ze gevaar lopen of niet.

Diabetes verhoogt kans op borst- en darmkanker

De Nederlandse arts-onderzoeker Kirstin De Bruijn heeft op het European Cancer Congress in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam een analyse uit de doeken gedaan waaruit moet blijken dat patiënten met diabetes een verhoogde kans lopen om borst- en darmkanker te krijgen. Daarnaast zou men eveneens over een grotere kans beschikken om aan de ziekte te overlijden. De vaststelling is in principe niet nieuw. Eerder werden reeds onderzoeken voorgesteld waaruit een verband aan het licht kwam tussen diabetes en kanker. Het was toen echter nog gissen naar de type kankers en daar zou nu dus meer duidelijkheid over bestaan.

De Bruijn is werkzaam als onderzoeker voor het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en analyseerde samen met haar collega’s gegevens van maar liefst 1,9 miljoen patiënten die lijden aan borst- of darmkanker. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 2007 en 2012. De cijfers die het onderzoek naar buiten brengt zijn verontrustend. Het onderzoek stelt namelijk dat mensen die lijden aan suikerziekte zomaar 23 procent meer risico lopen om borstkanker te krijgen. Daarnaast zou men 38 procent meer kans hebben om aan de ziekte te overlijden in vergelijking met mensen die niet aan diabetes lijden. Wat darmkanker betreft zijn de cijfers nog verontrustender. De kans om darmkanker te krijgen zou bij suikerziektepatiënten immers 26 procent hoger liggen. De kans om er aan te overlijden zou dan weer 30 procent hoger liggen.

De onderzoekers hopen dat naar aanleiding van deze cijfers er (nog) meer aandacht wordt geschonken aan de ziekte die ieder jaar opnieuw bij heel veel mensen wordt vastgesteld.

Diabetes

Diabetes is tegenwoordig een bijzonder vaak voorkomende ziekte. Eigenlijk is het dat altijd al geweest, maar de laatste jaren wordt toch een sterke groei waargenomen van het aantal patiënten die te maken krijgen met één van de vormen van diabetes. Het is namelijk zo dat Diabetes niet zomaar één ziekte is. De ziekte kan voorkomen in verschillende vormen en is veelal een rechtstreeks gevolg van het falen van de alvleesklier. De alvleesklier is namelijk verantwoordelijk voor de productie van insuline. Wanneer er geen of onvoldoende insuline wordt aangemaakt kan dat als gevolg hebben dat er zich een te grote hoeveelheid suiker in het bloed opstapelt. In dit geval is er sprake van suikerziekte of diabetes. Bent u op zoek naar meer informatie over deze ziekte of wilt u gewoon graag het verschil weten tussen diabetes type 1 en type 2? We vertellen er u in dit artikel graag alles over.Diabetes Type 1

Diabetes Type 1 is een vorm van suikerziekte die over het algemeen voorkomt bij mensen die jonger zijn dan 40 jaar. Deze vorm van diabetes wordt veroorzaakt door een fout in het afweersysteem. Deze fout is er voor verantwoordelijk dat de cellen die insuline moeten aanmaken worden vernietigd. Bijgevolg is de alvleesklier niet in staat om insuline aan te maken waardoor het suiker niet uit ons bloed kan worden gehaald. Er is door de jaren heen heel veel onderzoek gebeurd naar de aard van de fout en vooral wat de fout in het afweersysteem precies veroorzaakt, maar tot op vandaag is dat nog steeds een vraagteken. Wel is het zo dat onderzoekers vermoeden dat erfelijkheid bij Diabetes Type 1 een niet onbelangrijke rol speelt.

Diabetes Type 2

Naast Diabetes Type 1 bestaat er ook nog een Diabetes Type 2. Deze vorm van diabetes of suikerziekte komt vooral voor bij oudere mensen en kreeg dan ook de toepasselijke naam “ouderdomsdiabetes”. De laatste jaren wordt echter steeds vaker vastgesteld dat deze vorm van suikerziekte voorkomt bij mensen van jongere leeftijd. Diabetes Type 2 wordt wel eens afgedaan als een mildere vorm van suikerziekte, maar dat is niet terecht. Ook wanneer suikerziekte type 2 wordt vastgesteld is het namelijk van belang dat deze zo snel mogelijk wordt behandeld. Het laten aanslepen van deze vorm van diabetes is dan ook absoluut niet aan te raden. Hoe dan ook, in tegenstelling tot Diabetes Type 1 wordt er bij Type 2 wel insuline in het lichaam aangemaakt. De hoeveelheid die wordt geproduceerd is echter onvoldoende om de nodige hoeveelheid suiker uit het bloed te halen. Het kan in dit geval ook voorkomen dat de cellen in ons lichaam gewoon minder gevoelig zijn voor de insuline. Er is bewezen dat erfelijkheid bij Diabetes Type 2 een belangrijke rol speelt, maar ook zwaarlijvigheid kan aan de basis liggen van deze aandoening.Zwangerschapsdiabetes

Tot slot is er eigenlijk nog een derde type diabetes, namelijk Zwangerschapsdiabetes. Deze aandoening komt niet zo vaak voor, maar wil wel eens de kop opsteken bij zwangere vrouwen. In het overgrote merendeel van de gevallen zal deze vorm van suikerziekte verdwijnen na de bevalling. In tegenstelling tot de gewone vormen van suikerziekte is Zwangerschapsdiabetes dan ook geen levenslange aandoening. Het wordt hoe dan ook in deze situatie sterk aangeraden om de persoon in kwestie op te volgen, zowel tijdens als na de zwangerschap. Onderzoek heeft wel aangetoond dat vrouwen die aan zwangerschapsdiabetes hebben geleden later wel een groter risico lopen om suikerziekte type 2 te krijgen. Echter hoeft dat absoluut niet noodzakelijk zo te zijn. Een gezonde levensstijl en een gezond gewicht kan er in ieder geval voor zorgen dat het risico op deze vorm van diabetes zo beperkt mogelijk wordt gehouden.

Zwangerschapsdiabetes

Zoals u reeds op deze website heeft kunnen lezen onderscheiden we doorgaans twee verschillende types van suikerziekte. Eigenlijk bestaat er echter nog een derde type die we niet zomaar in één adem met de twee andere types willen vernoemen. Zwangerschapsdiabetes is immers ook een vorm van suikerziekte die zoals de naam reeds doet vermoeden echter uitsluitend optreedt bij zwangere vrouwen. Daarnaast is Zwangerschapsdiabetes in tegenstelling tot de gewone types suikerziekte niet blijven waardoor het niet wordt aanzien als een levenslange aandoening. Wel is het belangrijk dat er tijdens en ook na de zwangerschap een goede opvolging gebeurt van het probleem. Zwangerschapsdiabetes is vrij zeldzaam, maar komt volgens recente onderzoeken toch steeds vaker voor. We vertellen u in dit artikel graag meer over deze toch nog steeds zeldzame vorm van diabetes.

Wat is Zwangerschapsdiabetes precies?

Zwangerschapsdiabetes wordt vastgesteld wanneer zwangere vrouwen tijdens hun zwangerschap over te hoge bloedglucosewaarden beschikken. Het is zo dat er tijdens een zwangerschap steeds een grotere vraag is naar insuline in het lichaam. In bepaalde gevallen kunnen de cellen in de alvleesklier deze grotere aanvraag niet aan waardoor suikers niet tijdig kunnen worden afgebroken. Opvallend is vooral zoals in de inleiding reeds aangegeven dat de bloedwaarden zich na de bevalling doorgaans zelf herstellen. Met andere woorden, is het niet omdat u tijdens uw zwangerschap te maken heeft gehad met Zwangerschapsdiabetes dat u meteen moet vrezen dat u met een blijvende vorm van suikerziekte te maken heeft. Dat is namelijk absoluut niet het geval.Zwangerschapsdiabetes en Suikerziekte type 2

Onderzoeken die door de jaren heen werden uitgevoerd hebben een sterke poging gedaan om een connectie te vinden tussen Zwangerschapsdiabetes en suikerziekte type 2. Het zou namelijk wel zo zijn dat vrouwen die met Zwangerschapsdiabetes te maken hebben gehad later een groter risico zouden lopen op suikerziekte type 2. Let wel, u kunt dit risico zelf proberen zoveel mogelijk te beperken door gezond te leven, niet teveel suikers te eten en vooral overgewicht te vermijden. Wanneer er op een zeker ogenblik Zwangerschapsdiabetes werd vastgesteld is het hoe dan ook erg belangrijk dat de persoon in kwestie ook na de zwangerschap wordt opgevolgd. Er bestaan verschillende eenvoudige tests die u de mogelijkheid bieden om zelf te controleren of u lijdt aan diabetes of niet. Haal deze in huis en stel afwijkende glucosewaarden in uw bloed meteen vast.

Oorzaken Zwangerschapsdiabetes

Over de mogelijke oorzaken van Zwangerschapsdiabetes is bijzonder weinig bekend. Men gaat er eigenlijk vanuit dat dezelfde oorzaken als bij gewone suikerziekte aan de basis liggen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan overgewicht, maar ook de leeftijd en zelfs erfelijkheid kunnen een rol spelen bij Zwangerschapsdiabetes. Helaas zijn de oorzaken niet specifiek vastgesteld waardoor we eigenlijk uitsluitend de raad kunnen geven aan zwangere vrouwen om zo gezond mogelijk te leven. Eet niet teveel suikers in één keer, kies voor magere voeding en verspreid uw maaltijden doorheen de dag. Door het aanhouden van een gezonde levensstijl wordt het risico op suikerziekte en dus eveneens op Zwangerschapsdiabetes altijd aanzienlijk verkleint.