Press "Enter" to skip to content

Tag: Neuropad

Zenuwschade in voeten bij diabetes opsporen met Neuropad

Mensen die lijden aan suikerziekte of diabetes lopen een verhoogd risico op zenuwschade. Deze schade komt in de meeste gevallen voor aan de voeten omdat ze niet tijdig worden opgemerkt. Kleine wondjes kunnen relatief eenvoudig en vaak onopgemerkt uitgroeien tot heuse zweren en infecties. In het geval van suikerziektepatiënten zijn deze zeer moeilijk te behandelen omdat de bloedstroom naar de voeten relatief beperkt is.

In bepaalde extreme gevallen dient er door artsen te worden overgegaan tot het amputeren van de voet. Dergelijke drastische ingrepen kunnen in de nabije toekomst waarschijnlijk definitief tot het verleden behoren. De zogenaamde Neuropad maakt het namelijk mogelijk voor patiënten die lijden aan suikerziekte of diabetes om zelf te controleren of ze gevaar lopen of niet.