Press "Enter" to skip to content

Tag: opsporing

Snellere opsporing van diabetes door nieuw project

De Vlaamse Overheid heeft samen met de Diabetesliga beslist om een grootschalig project op te starten dat een snelle opsporing van prediabetes mogelijk moet maken. Algemeen wordt aangenomen dat er in België maar liefst 300.000 mensen met deze aandoening te maken hebben zonder dat ze het zelf weten. Prediabetes kan worden vastgesteld door licht verhoogde bloedwaarden en hoewel er geen symptomen aan verbonden zijn kan de aandoening ook deze fase reeds schade aanbrengen aan met name het hart, de bloedvaten, de nieren en zenuwen. Het mag bijgevolg duidelijk zijn dat het erg belangrijk is om de aandoening ook in deze fase op te sporen en te behandelen. Door een juiste behandeling en een aangepaste levensstijl kan de ziekte in het merendeel van de gevallen in deze fase immers worden stopgezet.

Het zijn de steden Sint-Truiden en Gent die uitverkoren zijn en waar dit project bijgevolg zal plaatsvinden. Er wordt een lijst opgemaakt met mogelijke personen die tot de risicogroep behoren. Er wordt wat dat betreft dan ook vooral gekeken naar ouderlingen vanaf de leeftijd van 50 jaar die te kampen hebben met symptomen zoals een verhoogde bloeddruk en / of overgewicht. Zij zullen stuk voor stuk een vragenlijst krijgen voorgeschoteld. Op basis van de antwoorden die worden gegeven zal een bepaalde score berekend worden. Mensen die een hoge score halen hebben een grote kans dat ze te maken hebben met prediabetes. Het zal aan de persoon dan ook worden aangeraden om meteen diens bloed te laten controleren.