Press "Enter" to skip to content

Zenuwschade in voeten bij diabetes opsporen met Neuropad

Mensen die lijden aan suikerziekte of diabetes lopen een verhoogd risico op zenuwschade. Deze schade komt in de meeste gevallen voor aan de voeten omdat ze niet tijdig worden opgemerkt. Kleine wondjes kunnen relatief eenvoudig en vaak onopgemerkt uitgroeien tot heuse zweren en infecties. In het geval van suikerziektepatiënten zijn deze zeer moeilijk te behandelen omdat de bloedstroom naar de voeten relatief beperkt is.

In bepaalde extreme gevallen dient er door artsen te worden overgegaan tot het amputeren van de voet. Dergelijke drastische ingrepen kunnen in de nabije toekomst waarschijnlijk definitief tot het verleden behoren. De zogenaamde Neuropad maakt het namelijk mogelijk voor patiënten die lijden aan suikerziekte of diabetes om zelf te controleren of ze gevaar lopen of niet.

Maak kennis met de Neuropad

De Neuropad is een slimme pleister die werd ontwikkeld door onderzoekers aan de Oxford University. De pleister dient te worden aangebracht op de onderkant van de voet waarna deze een bepaalde kleur zal aannemen. Verkleurt de pleister van roze naar blauw, dan kan de patiënt in kwestie op beide oren slapen en is er geen gevaar. Uiteraard is deze pleister geen alles oplossend gegeven, maar net als bij zoveel andere aandoeningen is het ook in deze situatie van belang om potentiële zenuwschade zo snel mogelijk te detecteren. Door de pleister aan te brengen doet u veel actiever aan zelfcontrole en bent u zich steeds bewust van de mogelijke gevaren.

Verminderd gevoel en verstoorde transpiratie

Zenuwschade aan de voeten brengt een aantal rechtstreekse gevolgen met zich mee. Eén van de directe gevolgen is bijvoorbeeld dat er een verminderd gevoel optreedt in de voeten. Dat is echter niet alles, want ook een verstoorde transpiratie is één van de kenmerken. Wanneer er dreiging is voor zenuwschade zult u merken dat de huid van uw voet veel droger aan zal voelen. Het principe achter de Neuropad is dan ook dat deze vocht detecteert en er door een chemische reactie op reageert. Inmiddels werd deze slimme pleister op meer dan 3000 mensen uitgetest. De pleister zou aan de hand van de bevindingen van deze test voor maar liefst 86 procent accuraat zijn.

Resultaat na tien minuten

We vertellen u ongetwijfeld niets nieuws wanneer we u zeggen dat er reeds verschillende mogelijkheden bestaan om de gevolgen van diabetes op te sporen. Echter maakt de Neuropad het nu mogelijk om zelf een controle uit te voeren in plaats van meteen contact op te moeten nemen met een arts. Om de werking van de pleister zo optimaal mogelijk te houden dien je wel even je voet te laten wennen aan kamertemperatuur. Breng vervolgens de pleister aan en binnen de tien minuten zijn de resultaten zichtbaar. Op deze manier kunt u zeer eenvoudig, snel en daarnaast ook nog eens helemaal zelf controleren of er gevaar dreigt of niet.